whatsapp
+90 533 622 6240

Ergenlerde saldırganlık sebepleri ve yaklaşım

Ergenlerde saldırganlık sebepleri ve yaklaşım

Ergenlerde saldırganlık sebepleri ve yaklaşım

Ergenlik dönemi ,aslında yaşanması gereken oldukça doğal bir süreçtir.Ancak bu dönem bazı ergenlerde sorunsuz yaşanabildiği gibi ,bir kısmında ciddi sorunlarla karşılaşa bilinen bir dönem olabilmektedir.BU sorunların sebeplerinden bir kısmı anne ve babaların ,bu dönemle ilgili duygusal,sosyal,fiziksel ve ruhsal gelişim konularında yetersiz bilgi sahibi olmaları ve bunu takiben yaklaşım hataları sergilemeleridir.Gereği kadar esnek kurallar ve kontrollü disiplin ile tutarlı korumacı yaklaşım en doğru davranıştır. Sorunların diğer kısmı ise hormonal sistemin aktif hale gelmesi ile dalgalanmalar göstererek beyni doğrudan etkiler ve ergenin duygu ve düşüncelerinde belirgin değişimler yaşanır.Bu değişimlerden biri de fiziksel ve bilişsel olarak kendini çok güçlü gören ergenin zaman zaman saldırganlık davranışlarında bulunmasıdır.Saldırganlık,incitme veya zarar verme niyetiyle yapılan her türlü davranıştır ve fiziksel veya sözel olabilir.Vurmak,ısırmak,ittirmek,baskı yapmak,çekiştirmek gibi hareketler FİZİKSEL SALDIRGANLIĞA; kötü sözler söylemek,duymazdan- görmezden gelmek,alay etmek,dışlayıp hor görmek gibi hareketler ise SÖZEL SALDIRGANLIĞA örnektir.

Ergenler,söyledikleri dinlenmediğinde,fikirlerinin önemsenmediğini hissettiklerinde,yapmak istediklerinin yapılmasına izin verilmediğinde,aşırı otorite ve kurallar yumağı içinde kaldıklarında bu davranışı sergilerler ki ;sağlıklı bir ergense bunu tamamen bir tepki olarak yaparlar.Bunların yanında yoksulluk,benlik eksikliği ,duygusal zorluklar,yaşıtları tarafından dışlanma,başarısızlık,yetersiz ilgi ve sevgi,ebeveynlerin çatışmaları ve tutarsız davranışları , katı ceza uygulamalarına maruz kalma,çağımız iletişim araçlarına olan bağımlılık gibi birçok konu saldırganlık sebeplerinden bazılarıdır.Ergenlerin saldırgan davranışlarda bulunmalarını,yolunda gitmeyen çeşitli durumların habercisi olarak görüp yaklaşımlarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir.Örneğin; onları dinlememiz,fikirlerini önemsediğimizi hissettirmemiz,anlamaya çalışmamız,cezalandırmadan ,sevgiyle ve doğru yaklaşımlarla SALDIRGANLIK davranışı önlenebilir ve değiştirilebilir bir davranıştır.Bu konuda da aile bireyleri aile danışmanından alacağı destekle çok daha az zararla bu dönemi atlatabilir.


admin

Ebru Uzunboy { admin }

Aile Danışmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir